Trondhjems Turnforening fyller 160 år!

 

HISTORIEN OM TRONDHJEMS TURNFORENING 
Etter innbydelse av en del turninteresserte, med Claus Berg i spissen, ble Trondhjems Turnforening stiftet 14. februar 1858. På den tiden foregikk aktiviteten til turnforeningen i 2 rom i Borgerklubben. Foreningen hadde til å begynne med mellom 60-70 medlemmer, hvorav 30 var aktive medlemmer. Foreningen disponerte 1 bukk, 1 barre (svingstang), 1 par ringer, 1 sprangstell og klatrestenger.

1

 

DEN FØRSTE TURNHALLEN 
Under generalforsamlingen 17. april i 1861 besluttet man å innby til aksjetegning for bygging av ny turnhall, og en turnoppvisning på Marienborg 8. september 1861 ga et overskudd på 120 spd. som ble tillagt byggefondet. Under generalforsamlingen samme år ble byggingen besluttet. Grunnstenen til turnhallen (den nåværende gymsalen) ble nedlagt av stiftsmann Motzfeldt 17. mai 1862 etter at foreningen under egen fane hadde deltatt i borgertoget. Den nye turnhallen ble innviet 9. februar 1863.

BEHOVET FOR FLERE HALLER
Med økende aktivitet fra begynnelsen av 1970-tallet ble det stadig et større behov for mer plass. Foreningen fikk disponere timer både på Katedralskolen og i Nidarøhallen. Ved årsskiftet 1975/76 sto plasthallen klar. Den offisielle åpningen for hallen var 1. april 1976. Plasthallen var kun en midlertidig løsning, og drømmen om en ny og permanent turnhall levde videre. Det skulle ta omtrent trekvart århundre fra de første konkrete planene om utvidelse/tilbygg rundt 1920 til drømmen om en ny turnhall gikk i oppfyllelse. Etter en hektisk byggeperiode som varte fra forsommeren 1998 og frem til sommeren 2000 sto Apparathallen endelig klar. 13 år senere sto også turnhallen i Granåsen klar til bruk.

160 ÅR ETTER
14. februar 2018, 160 år etter at Trondhjems Turnforening først ble stiftet er foreningen landets fjerde eldste turnforening. Hallen som sto klar i 1863 huser fremdeles mange av foreningens aktiviteter og tilbud – alt fra foreningens partier og grupper til bursdagsfeiringer, utleie og turnkafé. På 160 år har foreningens medlemsmasse økt betraktelig, og foreningen har i dag ca. 2400 medlemmer i alderen 1-90 år. Vi gleder oss til å videreføre forkjærligheten for turn også i fremtiden, og ser frem til mange aktive og givende dager og treninger med alle våre medlemmer.

I anledning foreningens 160-årsjubileum serverer vi gratis kaffe, saft og vafler til våre medlemmer i turnkaféen onsdag 14.02. Velkommen skal du være!

Ønsker du å lese resten av historien til Trondhjems Turnforening? Historien kan du lese HER.

Følg oss på sosiale medier!

Instagram LinkedIn Facebook