GUTTETURN

I MIDTBYEN

På våre guttepartier garanterer vi guttetrenere og trening i gutteapparater. Her skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer. Vi vektlegger vi basis og grunnelementer som vil gi et godt grunnlag for innlæring av vanskeligere elementer i alle apparater. I apparatene hopp, matte, trampet, trampoline, tumbling, skranke, bøyle, svingstang og ringer øver vi på elementer som; sving, vipp, kipp, ruller, håndstående, hjul, araber, bro, stift, salto og flikk-flakk. 

Det er mulig å melde seg på opp til 3 dager pr uke

Pris høst og vinter semester kr 2100,- 

                P121 kr 2100,- ,   P160 kr 2350,-   P161 kr 2500,-
                Trening ekstra dag P162  kr 1500,-   P163 kr 1500,-
                Trening dag 3 fredag P164  1500,-/500,-   
                Trening 3 dager P165 kr 4000,-/6000,-             

Priser sommer semester vises ved påmelding

TURN

I MIDTBYEN

På våre 1.-4. klassepartier skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer. Vi vektlegger basis og grunnelementer som vil gi et godt grunnlag for innlæring av vanskeligere elementer i alle apparater. I apparatene hopp, matte, trampet, airtrack, skranke, bom, bøyle, svingstang og ringer øver vi på elementer som; sving, vipp, kipp, ruller, håndstående, hjul, araber, bro, stift, salto og flikk-flakk. Vi legger opp treningen slik at alle skal få utfordring på sitt nivå.

Pris høst og vinter semester kr 2100,- 

Pris sommer semester vises i påmeldingen

TURN MED TRAMPOLINE

I GRANÅSEN

På våre 1.-4. klassepartier skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer. Vi vektlegger basis og grunnelementer som vil gi et godt grunnlag for innlæring av vanskeligere elementer i alle apparater. I apparatene hopp, matte, trampet, trampoline, fastrack(langtrampoline), skranke, bom  og ringer øver vi på elementer som; sving, vipp, kipp, ruller, håndstående, hjul, araber, bro, stift, salto og flikk-flakk. På trampolinedelen av treningen, legger vi opp til at alle skal få ett godt utgangspunkt til å lære saltoer og andre elementer i trygge omgivelser. Under treningen skal alle få utfordring på sitt nivå.

Pris pr semester høst og vinter kr 2100,-

Pris sommer semester vises i påmeldingen

PARATURN

I MIDTBYEN

Vi tilbyr paraturn for barn og ungdom i alderen 3-16 år. dette er et parti med ekstratilrettelegging for barn og ungdom med spesielle behov.
På trening jobber vi med grov- og finmotoriske øvelser i våre apparater. Dette innebærer blant annet øvelser som å hoppe, henge, klatre, balansere og rulle. All undervisning er tilpasset hver enkelt gymnast sitt nivå. Vi vil dele i grupper etter alder på partiet.

Vi ønsker at en foresatt/ledsager er med i aktiviteten i starten, til gymnasten eventuelt føler seg trygg nok til å delta i treningen alene. Foresatt/ledsager må være i nærheten.

Pris pr  semester: P144 kr 2100,- , P145 kr 1900,-
                             Pris påmelding begge grupper kr 3100,-

Pris sommer semester ligger i påmeldingen

PARKOUR

I MIDTBYEN OG GRANÅSEN

Parkour er kunsten å overkomme hindringer så smidig som mulig. Denne bevegelsen skal være Trygg: Det er alltid alternativer tilpasset ditt eget ferdighetsnivå. Effektiv: Den perfekte gjennomføringen av teknikkene skal føre til at man har like mye eller mer fart og energi etter “trikset”. Flytende: Dette handler om å koble sammen triksene, slik at flere triks sammen ser ut som en bevegelse. Her lærer man også Freerunning, som er likt Parkour bortsett fra at man ikke nødvendigvis må komme seg fremover, men heller lage egne triks. Vi tilbyr både utendørs og innendørs kurs

Pris pr semester høst og vinter kr 2100,- 

Pris sommer semester vises i påmeldingen

FAMILIETURN

I GRANÅSEN

Familieturn er høstens nyhet. Her inviterer vi ett barn/ungdom til å ta med seg en voksen på felles trening. Utgangspunktet er at alle skal ha det gøy, prøve ut nye turnelementer og mestre en aktivitet sammen med mamma, pappa eller en annen voksen. Så har du og barnet lyst å turne sammen er dette rett gruppe:-) Partiet legges opp med en felles oppvarming der man går igjennom basic elementer i turn. Siste halvdel av treningen er det friturn med veiledning av trener. Her tilpasses apparatoppsett og øvelser etter ønsker til deltakerne på gruppen. Timene avsluttes med bevegelighet, styrke og eller noen parøvelser.
Man betaler treningsavgift for barnet, men begge deltakerne må være medlemmer, grunnet forsikring.

Pris pr semester kr 2000,-

"TURN ETTER SKOLETID" NYHET!

I MIDTBYEN

"Turn etter skoletid" er et treningstilbud for barn og unge fra 4 - 7 klasse. Her kan barna komme rett fra skolen til leksehjelp, enkel servering av mat og treing i turnhallen. åpningstiden er fra kl. 13.30 - 16.30 hver torsdag. Aktivitetene er ledet av våre faste hovedtrenere. Treningen vil forgå i våre to turnhaller. Tilbudet er åpent i 20 uker, fra uke 2 - 22. Det er ingen trening i vinter eller påskeferie

Pris pr semester kr 5000- delbetaling, 1000,- pr. mnd