Trampolinepartier fra 3.klasse og opp

Tilbys i Granåsen

Vi ønsker å heve ferdighetsnivået på våre gymnaster/grupper, og vi vil derfor vektlegge mer tid på basisøvelser som vil hjelpe gymnastene til å få en bedre progresjon. For å lære de vanskelige elementene er det viktig å lære basisøvelsene med god kvalitet. God basis i bunn er dessuten skadeforebyggende.

Nivåer:

Nivå 1 er for nybegynnere, men også for de som trenger litt mer tid til å få inn basisøvelser (som posisjoner, sats, rotasjoner, styrke og bevegelighet) og basiselementer (som rulle, hjul og håndstående,). Alle som begynner på turn for første gang må starte på nivå 1.

Nivå 2 er for de som har gått en stund og viser at de behersker nivå 1 og basiselementene i turn på en god måte. Her kreves det enda større grad av beherskelse av basisøvelsene, og vi vil videreutvikle turnelementene mot diverse saltoer.

Uavhengig av nivå vil vi alltid tilstrebe tilrettelagt trening for hver enkelt gymnast!

Hvorfor er basis viktig på alle nivåer?

  • Ingen god basis, ingen utvikling.
  • Skadeforebyggende.
  • Man får mer kontroll på kroppen til å klare de vanskelige elementene.
  • Det blir lettere å klare turnelementene.

Et eksempel:

Vi tar et element dobbel salto. For å klare en dobbel salto med god beherskelse og kontrollert landing trenger man blant å annet kunne:

  • Posisjoner (kontroll i kroppen)
  • Statisk styrke (kontroll i kroppen)
  • Rotasjon (kontroll i kroppen)
  • Rulle
  • Flyverulle
  • Sats

5