Timeplaner og påmelding

Timeplaner

 STED  HØSTEN 2018/VÅREN 2019
 Hele hallen – Granåsen  LAST NED TIMEPLAN
 Gymsalen – Midtbyen  LAST NED TIMEPLAN
 Apparathallen – Midtbyen  LAST NED TIMEPLAN
 STED  SOMMEREN 2019
 Alle haller  LAST NED TIMEPLAN

Påmelding til sommersemesteret

Fra uke 18/19 til 23/24 kan du delta på et eller flere av våre partier under årets sommersemester. Påmeldingen til sommersemesterets partier åpner onsdag 20. mars kl. 12.00 for våre medlemmer, og mandag 25. mars kl. 12.00 for nye medlemmer.


Informasjon om høstsemesteret (2019) og vårsemesteret (2020)

Høstsemesteret starter opp i uke 36, mens vårsemesteret starter opp i uke 2. Gymnaster som er påmeldt høstens partier beholder automatisk plassen sin på partiet når vårsemesteret starter. Det er ikke treninger i skoleferiene eller på helligdager. Timeplanen for høst- og vårsemesteret vil være tilgjengelig på vår nettside fra 1. mai.

Påmeldingen til høstsemesteret åpner på følgende datoer:

9. mai: Påmeldingen åpner for deltakere på vår- og sommersemesterets partier i Apparathallen (gjelder ikke deltakere på ekstra dag-partiet), samt deltakere på alle voksenturnpartier.

20. mai: Påmeldingen åpner for deltakere på vår- og sommersemesterets partier i Gymsalen og Granåsen.

27. mai: Påmeldingen åpner for nye medlemmer.

Viktig informasjon om bruk av fortrinnsretten ved påmelding

Dersom du ønsker å benytte deg av fortrinnsretten ved påmelding på høst- og vårsemesterets partier må du være oppmerksom på følgende:

  • Fortrinnsretten følger medlemsprofilen du meldte deg på vår- eller sommersemesterets partier med. Du må derfor foreta påmeldingen med samme medlemsprofil som du har benyttet til påmelding tidligere.
  • Fortrinnsretten gjelder kun for medlemmer som har betalt medlemskontigenten for inneværende år, samt treningsavgiften for vår- og/eller sommersemesteret.
  • Fortrinnsretten gjelder kun for partier i din aldersgruppe.
  • Ønsker du plass på et spesifikt parti bør du foreta påmeldingen til partiet straks påmeldingen åpner. Erfaringsvis vet vi at det er stor pågang når påmeldingen åpner, og vi kan ikke garantere at du får plass på et parti på ønsket dag og/eller tidspunkt. Før påmeldingen åpner har du selv ansvar for å påse at punktene oppgitt ovenfor er oppfylt ved å kontrollere opplysninger og betalinger på din medlemsprofil.