Timeplaner


Timeplaner for vår 2023

Vårsemesteret starter opp i uke 2

Timeplaner og informasjon om påmelding legges ut i slutten av november

Påmelding for nye medlemmer åpner 14. desember

Vær oppmerksom på at våre nåværende medlemmer beholder plassen på sitt parti fra semester til semester, det kan derfor være et begrenset antall plasser igjen på partiene.
Noen av partiene kan også være fulle

Her kan du se fullstendige timeplaner for våre tre haller. Ønsker du å se tilbudet vi har for en spesiell partiaktivitet kan du trykke på “parti” i menyen og velge type parti du ønsker å lese om og melde på.