Timeplaner og påmelding

Timeplaner for høst 2019 og vår 2020

 STED  HØSTEN 2019/VÅREN 2020
 Hele hallen – Granåsen  LAST NED TIMEPLAN
Gymsal – Midtbyen   LAST NED TIMEPLAN
 Apparathallen – Midtbyen

  LAST NED TIMEPLAN

 STED  SOMMEREN 2019
 Alle haller  LAST NED TIMEPLAN

Informasjon om høstsemesteret (2019) og vårsemesteret (2020)

Høstsemesteret starter opp i uke 36, mens vårsemesteret starter opp i uke 2. Gymnaster som er påmeldt høstens partier beholder automatisk plassen sin på partiet når vårsemesteret starter. Det er ikke treninger i skoleferiene eller på helligdager. 

Viktig informasjon om bruk av fortrinnsretten ved påmelding

Dersom du ønsker å benytte deg av fortrinnsretten ved påmelding på høst- og vårsemesterets partier må du være oppmerksom på følgende:

  • Fortrinnsretten følger medlemsprofilen du meldte deg på vår- eller sommersemesterets partier med. Du må derfor foreta påmeldingen med samme medlemsprofil som du har benyttet til påmelding tidligere.
  • Fortrinnsretten gjelder kun for medlemmer som har betalt medlemskontigenten for inneværende år, samt treningsavgiften for vår- og/eller sommersemesteret.
  • Fortrinnsretten gjelder kun for partier i din aldersgruppe.
  • Ønsker du plass på et spesifikt parti bør du foreta påmeldingen til partiet straks påmeldingen åpner. Erfaringsvis vet vi at det er stor pågang når påmeldingen åpner, og vi kan ikke garantere at du får plass på et parti på ønsket dag og/eller tidspunkt. Før påmeldingen åpner har du selv ansvar for å påse at punktene oppgitt ovenfor er oppfylt ved å kontrollere opplysninger og betalinger på din medlemsprofil.

Påmelding til våre partier

Partier i Apparathallen (Midtbyen)

Partier i Gymsalen (Midtbyen)

Partier i Granåsen


Delta på Trondhjem Turncamp i sommerferien

I sommerferien (UKE 26, 31, 32 og 33) arrangeres Trondhjem Turncamp (tidligere sommeridrettsskolen) fra mandag til fredag. Bli med på en uke med trening, lek, moro og hygge!