Timeplaner og påmelding

Her kan du se timeplaner for høsten 2019 og våren 2020

Midtbyen

Informasjon om høstsemesteret (2019) og vårsemesteret (2020)

Høstsemesteret starter opp i uke 36, mens vårsemesteret starter opp i uke 2. Gymnaster som er påmeldt høstens partier beholder automatisk plassen sin på partiet når vårsemesteret starter. Det er ikke treninger i skoleferiene eller på helligdager. 

Viktig informasjon om bruk av fortrinnsretten ved påmelding

Dersom du ønsker å benytte deg av fortrinnsretten ved påmelding på høst- og vårsemesterets partier må du være oppmerksom på følgende:

  • Fortrinnsretten følger medlemsprofilen du meldte deg på vår- eller sommersemesterets partier med. Du må derfor foreta påmeldingen med samme medlemsprofil som du har benyttet til påmelding tidligere.
  • Fortrinnsretten gjelder kun for medlemmer som har betalt medlemskontigenten for inneværende år, samt treningsavgiften for vår- og/eller sommersemesteret.
  • Fortrinnsretten gjelder kun for partier i din aldersgruppe.
  • Ønsker du plass på et spesifikt parti bør du foreta påmeldingen til partiet straks påmeldingen åpner. Erfaringsvis vet vi at det er stor pågang når påmeldingen åpner, og vi kan ikke garantere at du får plass på et parti på ønsket dag og/eller tidspunkt. Før påmeldingen åpner har du selv ansvar for å påse at punktene oppgitt ovenfor er oppfylt ved å kontrollere opplysninger og betalinger på din medlemsprofil.

Påmelding til våre partier

Midtbyen