Timeplaner og påmelding

TIMEPLANER FOR VÅRE BARNE-, UNGDOM- OG VOKSENPARTIER HØSTEN 2018 OG VÅREN 2019

 STED  HØSTEN 2018/VÅREN 2019
 Hele hallen – Granåsen  SE TIMEPLAN
 Gymsalen – Midtbyen  SE TIMEPLAN
 Apparathallen – Midtbyen  SE TIMEPLAN

Fra og med høsten 2018 vil våre gymnaster automatisk være påmeldt både høstsemesteret (2018) og vårsemesteret (2019) når de blir påmeldt våre partier og grupper. Ved påmeldingen til partiet betaler man treningsavgiften for høstsemesteret. Treningsavgiften for vårsemesteret betales ved årsskiftet, det samme gjelder medlemskontigenten for år 2019.

Høstsemesteret starter opp i uke 36, mens vårsemesteret starter opp i uke 2. Det er ikke treninger i skoleferiene eller på helligdager. Du vil finne en komplett oversikt over partiets treningsdager på partiets påmeldingsside.


PARTIER VI HAR LEDIGE PLASSER PÅ
Sist oppdatert: Søndag 02.09.2018

I skrivende stund har vi ledige plasser på følgende partier (trykk på partinummeret for mer informasjon om det aktuelle partiet):

Foreldre og barn
Granåsen
P202 Fredager 16.30-17.15
P203 Fredager 17.15-18.00
P205 Lørdager 10.00-10.45

Gymsal Midtbyen
P100 Mandager 16.00-16.45
P101 Mandager 16.45-17.30
P102 Lørdager 10.00-10.45

Gymlek 4-6 år
Granåsen
P212 Onsdager 16.00-16.45
P215 Lørdager 12.15-13.00

Gymsal Midtbyen
P111 Torsdager 16.15-17.00
P113 Lørdager 11.30-12.15
P114 Lørdager 12.15-13.00

1.-2. klasse
Granåsen
P225 Fredager 18.00-19.00 med foreldre | Jenter og gutter
P226 1.-4. klasse lørdager 13.00-14.00 | Jenter og gutter

Gymsal Midtbyen
P120 Mandager 18.15-19.15 | Jenter og gutter
P121 Tirsdager 16.00-17.00 | Jenter
P122 Tirsdager 18.00-19.00 | Gutter
P123 Onsdager 17.00-18.00 | Jenter og gutter
P125 1.-4. klasse lørdager 13.00-14.00 | Jenter og gutter
P126 1.-4. klasse EKSTRA DAG lørdager 12.30-14.00 | Jenter og gutter

3.-4. klasse
Granåsen
P226 1.-4. klasse lørdager 13.00-14.00 | Jenter og gutter

Gymsal Midtbyen
P131 Tirsdager 19.00-20.00 | Gutter
P132 Onsdager 16.00-17.00 | Jenter og gutter
P125 1.-4. klasse lørdager 13.00-14.00 | Jenter og gutter
P126 1.-4. klasse EKSTRA DAG lørdager 12.30-14.00 | Jenter og gutter

5.-10. klasse, Nivå 1-2
Gymsal Midtbyen
P140 Tirsdager 20.00-21.00 | 5.-10. klasse gutter
P141 Onsdager 19.00-20.00 | 5.-7. klasse jenter
P142 Onsdager 20.00-21.00 | 5.-10. klasse jenter
P143 Torsdager 18.45-19.45 |5.-7. klasse jenter

Apparathallen i Midtbyen
5.-7. klasse jenter, Nivå 2-3
P157 Onsdager 14.30-15.45 + Torsdager 17.00-18.15

8.-10. klasse jenter
Vi har dessverre ingen ledige plasser på våre 8.-10. klassepartier for jenter.

10. klasse + jenter
P191 Mandager 19.30-21.00
P193 Tirsdager 20.00-21.30

Ungdomsturn SALTO
P192 Tirsdager 20.00-21.30

5.-10. klasse gutter
P160 Tirsdager 14.15-15.30

Trampolineturn i Granåsen
3.-5. klasse
P265 Tirsdager 16.15-17.15

5.-7. klasse
P260 Mandager 16.15-17.15

8. klasse +
P268 Tirsdager 19.15-20.15
P276 Torsdager 19.15-20.15

Parkour og Turntriks 10 år+
P190 Torsdager 19.45-20.45 | Gymsal Midtbyen

Voksenturn
P180 Mandager 21.00-22.30 | Apparathallen Midtbyen
P181 Torsdager 21.00-22.30 | Apparathallen Midtbyen
P280 Tirsdager 20.15-21.45 | Granåsen
P281 Onsdager 20.15-21.45 | Granåsen

Mosjonspartier Gym X damer
P170 Mandager fra kl. 19.30-20.30 | Gymsalen i Midtbyen
P171 Onsdager fra kl. 11.00-12.00 | Gymsalen i Midtbyen


PÅMELDING TIL VÅRE PARTIER OG GRUPPER I GRANÅSEN

I Granåsen tilbyr vi blant annet foreldre- og barnpartier (1-4 år), gymlekpartier (4-6 år), trampolineturn (8 år +), turnpartier 1.-4. klasse (med og uten trampolinedel), voksenturn (18 år +), parkour og turntriks (10 år +) og drop in familietimer.

Påmelding


PÅMELDING TIL VÅRE PARTIER OG GRUPPER I GYMSALEN (MIDTBYEN)

I Gymsalen tilbyr vi blant annet foreldre- og barnpartier (1-4 år), gymlekpartier (4-6 år), turnpartier 1.-4. klasse, drop in familietimer, turnpartier (5. klasse +), mosjonspartier og parkour og turntriks (10 år +).

Påmelding

 


PÅMELDING TIL VÅRE PARTIER OG GRUPPER I APPARATHALLEN (MIDTBYEN)

I Apparathallen tilbyr vi blant annet turnpartier (5. klasse +), drop in egentreningstimer (5. klasse +), ungdomsturn SALTO (13 år +), voksenturn (18 år +).

Påmelding
Følg oss på sosiale medier!

Instagram LinkedIn Facebook