Støtteordninger

Barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan søke om støtte for å dekke deler av treningsavgiften på våre ordinære partier. Støtteordningen forutsetter at man betaler medlemskontigenten i sin helhet, samt resterende del av treningsavgiften selv.

Krav for å kunne motta støtte:

  • Støtten gis utelukkende til barn og ungdom (6-16 år) i familier med lav betalingsevne

Søknad om støtte sendes til tt@trondhjemsturn.no med emne “Søknad om støtte”. I søknaden legger du ved følgende:

  • Beskrivelse av familiens situasjon
  • Beskrivelse av barnets motivasjon for å trene turn
  • Søknadssum (NB: det er ikke mulig å søke om full dekning av treningsavgiften)

Søknader behandles konfidensielt av ansatte i foreningen. Søknader slettes automatisk etter at de er behandlet.

Bidragsytere:

Idrettsrådet i Trondheim


Andre støtteordninger

På lørdager arrangerer vi familietimer i Midtbyen og Granåsen. Deltakeravgiften er på totalt 50,- for et barn/ungdom og en voksen. For barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan vi dekke deltakeravgiften for opptil to familietimer per familie.

Søknad om dekning av deltakeravgiften sendes til tt@trondhjemsturn.no med emne “Dekning av deltakeravgift for familietime”. I søknaden legger du ved følgende:

  • Beskrivelse av familiens situasjon
  • Antall barn/ungdom det søkes om dekning av deltakeravgiften for

Er det ingen av våre støtteordninger som passer for din situasjon? Ta kontakt med oss da vel, så finner vi en felles løsning 🙂