Tilskuddsordninger

Barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan søke om tilskudd for å dekke deler av treningsavgiften på våre ordinære partier. Tilskuddsordningen forutsetter at man betaler medlemskontigenten i sin helhet, samt resterende del av treningsavgiften selv.

Krav for å kunne motta støtte:

  • Støtten gis utelukkende til barn og ungdom (6-16 år) i familier med lav betalingsevne
  • Barnet/ungdommen som mottar støtte må ha en brennende interesse (indre motivasjon) for å trene turn

Søknad om tilskudd sendes til tt@trondhjemsturn.no med emne “Søknad om tilskudd fra Idrettsrådet”. I søknaden legger du ved følgende:

  • Beskrivelse av familiens situasjon
  • Beskrivelse av barnets motivasjon for å trene turn
  • Søknadssum (NB: det er ikke mulig å søke om full dekning av treningsavgiften)
  • Annen dokumentasjon som kan belyse situasjonen

Tilskuddet finansieres i sin helhet av:

Idrettsrådet i Trondheim


Andre tilskudd

På lørdager arrangerer vi familietimer i Midtbyen og Granåsen. Deltakeravgiften er på totalt 50,- for et barn/ungdom og en voksen. For barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan vi dekke deltakeravgiften for opptil to familietimer per familie.

Søknad om dekning av deltakeravgiften sendes til tt@trondhjemsturn.no med emne “Dekning av deltakeravgift for familietime”. I søknaden legger du ved følgende:

  • Beskrivelse av familiens situasjon
  • Antall barn/ungdom det søkes om dekning av deltakeravgiften for
  • Annen dokumentasjon som kan belyse situasjonen