Støtteordninger

Barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan søke om støtte for å dekke deler av treningsavgiften på våre ordinære partier. Støtteordningen forutsetter at man betaler medlemskontigenten i sin helhet, samt resterende del av treningsavgiften selv.

Krav for å kunne motta støtte:

  • Støtten gis utelukkende til barn og ungdom (6-16 år) i familier med lav betalingsevne

Søknad om støtte sendes til tt@trondhjemsturn.no med emne “Søknad om støtte”. I søknaden legger du ved følgende:

  • Beskrivelse av familiens situasjon
  • Beskrivelse av barnets motivasjon for å trene turn
  • Søknadssum (NB: det er ikke mulig å søke om full dekning av treningsavgiften)

Søknader behandles konfidensielt av ansatte i foreningen. Søknader slettes automatisk etter at de er behandlet.

Bidragsytere:

Idrettsrådet i Trondheim


Andre tilskudd

På lørdager arrangerer vi familietimer i Midtbyen og Granåsen. Deltakeravgiften er på totalt 50,- for et barn/ungdom og en voksen. For barn og ungdom i familier med lav betalingsevne kan vi dekke deltakeravgiften for opptil to familietimer per familie.

Søknad om dekning av deltakeravgiften sendes til tt@trondhjemsturn.no med emne “Dekning av deltakeravgift for familietime”. I søknaden legger du ved følgende:

  • Beskrivelse av familiens situasjon
  • Antall barn/ungdom det søkes om dekning av deltakeravgiften for
  • Annen dokumentasjon som kan belyse situasjonen

Er det ingen av våre støtteordninger som passer for din situasjon? Ta kontakt med oss da vel, så finner vi en felles løsning 🙂