Priser

Treningsavgifter

Treningsavgiften betales hvert semester (vår/høst). I tillegg til treningsavgiften må man også betale medlemskontigenten (betales kun én gang per kalenderår).

NYHET: Fra og med høsten 2021 utvides semestrene med ekstra treningsuker.

Semestersats

Høst 21/vår 22

Foreldre og barn: 1600,-

Gymlek 4-6 år: 1800,-

Turn 1.-4. klasse og 5. klasse + (grunnleggende nivå, 1 time i uken): 2000,- en dag i uken/3400,- to dager i uken

Apparat- og troppsturn 5. klasse + nivå 1, 2 og 3 med dugnad/uten dugnad: 3000,- nivå 1/4000,- nivå 1, 3300,- nivå 2/4500,-nivå 2, 3500,- nivå 3/5000,- nivå 3

Ungdomsturn: 2200,- en dag i uken/3500,- to dager i uken

Trampolineturn: 2000,- en dag i uken/3400,- to dager i uken

Parkour: 2000,–2200,- en dag i uken/3400,--3500,- to dager i uken

Voksenturn: 1700,- en dag i uken. 800,- per ekstra treningsdag

Mosjonspartier: 900,- en dag i uken/1100,- to dager i uken/1300,- tre dager i uken


Medlemskontigenter år 2021

Medlemskontigenten dekker forsikring for våre deltakere, og må være betalt før man kan delta på trening. Medlemskontigenten faktureres 1. januar.

Satser

Barn 1-15 år: 200,-

Voksen 16-69 år: 300,-

Honnør 70 år +: 200,-

Bursdagsfeiringer

Du kan booke bursdagsfeiring i våre turnhaller ved å sende en e-post til tt@trondhjemsturn.no.

Prisliste

Bursdagsfeiring i Gymsalen og turnkaféen (2 timer): 1100,-

Bursdagsfeiring i Gymsalen  og turnkaféen (2 timer, inklusive leie av trener): 1500,-

Bursdagsfeiring i Apparathallen  og turnkaféen (2 timer, inklusive leie av trener): 2000,-

Bursdagsfeiring i Granåsen (1 time, inklusive leie av trener): 1250,-

Salgsbetingelser

1. Ordrebekreftelse

Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelse til din e-postadresse.

2. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med Visa og MasterCard.

3. MVA

Gjeldende medlems- og treningskontigenter for Trondhjems Turnforening fremkommer på foreningens nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontigentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

4. Angrerett, avmelding og utmelding

Du har to treningsdager angrefrist etter innbetaling av treningsavgiften for å få tilbake deler av treningsavgiften. Du betaler da kun for de to første treningsdagene, medlemskontigenten samt omkostninger knyttet til betalingen (omkostningene utgjør 100,-).

Du kan melde deg av partiet ved å sende en e-post til tt@trondhjemsturn.no med en skriftlig bekreftelse på avmeldingen innen utgangen av din andre treningsuke (gjelder både for høstsemesteret og vårsemesteret). Antall treningsuker du har hatt regnes fra det tidspunktet du ble påmeldt partiet. Dersom du er påmeldt høstsemesterets partier regnes angreretten for vårsemesteret fra uke 2. Fra din tredje treningsuke vil påmeldingen være bindene, og treningsavgiften vil ikke bli refundert med mindre du kan forevise en legeattest.

Du beholder medlemskapet ditt i foreningen selv om du melder deg av et parti. Ønsker du å melde deg ut av foreningen må du sende oss en skriftlig oppsigelse per e-post tt@trondhjemsturn.no