Partier

Du kan her klikke deg inn å lese om alle våre partigrupper. Linker til påmelding legges ut på våre timeplaner onsdag 14. desember kl. 12:10.

Påmeldingslinkene på partisidene legges ut i løpet av uke 50. For påmelding nå se timeplaner og bruk linker som ligger i timeplanene

Foreldre og barn

Foreldre og barn består av aktiviteter som er tilrettelagt for barn som fyller 2 år i løpet av det neste året (barnet må kunne gå selv) , og helt til barnet er 4 år.


Gymlek 4-6 år

Målet med gymlek er først og fremst at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. Sammen med våre aktiviteter bidrar dette til å skape mestringsglede. Vi tilrettelegger aktivitetsmiljøer som gir barna utfordring, spenning og muligheter til å bruke fantasien.


Turnpartier 1.-4. klasse

På våre 1.-4. klassepartier skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer. 


Paraturn

Vi har flere paraturnpartier. Her kan alle barn i alderen 3-16 år (uansett funksjonsnedsettelse) melde seg på.

Turnpartier 5. klasse +

På våre partier for 5. klasse + skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer.  


Trampolinepartier

På våre trampolinepartier skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer ved bruk av trampoline på alle nivåer.


Parkour

Parkour er kunsten å overkomme hindringer (som et gjerde eller en vegg) for å komme seg fortest fra A til B. På partiet lærer man også Freerunning, som er ganske likt Parkour bortsett fra at man ikke nødvendigvis må komme seg fremover, men heller lage egne triks og å trene på alle slags kombinasjoner og triks som benytter seg av omgivelsene.


Ungdomsturn (13 år +)

På partiene skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer.


Apparat- og troppsturn

I foreningen har vi også konkurranseaktivitet for deg som ønsker å konkurrere i grenene turn kvinner, turn menn og tropp.


Voksenturn (18 år +)

På våre voksenturnpartier skal vi skape mestringsglede, selvfølelse og opplevelsesglede gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer.


Mosjonspartier (40 år +)

Mosjonsgruppene er et tilbud til deg som er 40 år eller eldre. Her kan man trene på alt fra vanlig aerobic, diverse danser samt annen aktivitet og moro.  Vi bruker også konseptet Gym X fra NGTF.


Familietime (drop in)

Utvalgte lørdager arrangerer vi FAMILIETIME i Midtbyen og Granåsen. I turnhallene vil det være tilrettelagt for at små og store kan ha et høyt aktivitetsnivå gjennom å utforske og bruke utstyret hallen. Vi vil ha flere poster og stasjoner hvor barna fritt kan velge sine favorittaktiviteter. Det vil være en trener i hallen som kan veilede både små og store som ønsker det.


Hvilket nivå velger jeg?

Vi tilbyr alle nivåer på samme parti (Unntak er 5.klasse + 2 dager i uken eller mer). Du velger derfor det partiet som er satt opp for din aldersgruppe. Du kan lese mer om hva vi mener med nivå.