Tropp

Nivå 3

Alder

  • 10-13 år.

Målsetninger

  • Skape interesse for å bli så god som mulig.
  • Utøveren skal ha mulighet til å konkurrere i klubb, krets og region dersom utøveren ønsker det selv.

Innhold og Nivåkrav

For å melde seg på dette nivået må utøveren ønske å trene 3 dager i uka. Utøveren må også mestre innholdet på nivå 2.

Vi trener på følgende

Trampett: Kroppert, pikert og strak halvskru, strak helskru, overslag og araber over pegasus.

Tumbling: Araber flikflak, araber kroppert salto, stift salto og araber strak salto

Trampolinebane: Araber flikkflakk salto

Frittstående vanska: Vater 90 grader + strak hopp 360, piruett 360, kroppert hopp 360, håndstående, spagat hopp, hjul flikkflakk og svevsitt

Utvikling

Utviklingen på dette nivået oppstår som et resultat av:

  • At utøveren har et ønske om å trene i gruppen på dette nivået.
  • At utøveren følger og respekterer foreningen og trenerens planer.
  • Riktig treningsmengde (6 timer fordelt på tre dager i uken).
  • Et trygt, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Fellesskap

Sammen skaper vi et trygt, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Treningsmengde

6 timer per uke.

Trening i ferier

Ja.

Konkurranser

Om ønskelig i klubb, krets og region.

Dugnadsordning

Ja.