Apparatturn

Nivå 3

Alder

  • 10 år og eldre.

Målsetninger

  • Skape interesse for å lære turn.
  • Avansere i stigen/LUM.
  • Lære grunnleggende turnelementer.
  • Utøveren skal ha mulighet til å konkurrere i klubb, krets og region dersom utøveren ønsker det selv.

Nivåkrav

For at utøveren skal kunne mestre dette nivået må utøveren:

  • Mestre trinn 2 og 3 i stigen/LUM i alle apparater.

Utvikling

Utviklingen på dette nivået oppstår som et resultat av:

  • At utøveren har et ønske om å avansere i stigen/LUM.
  • At utøveren følger og respekterer foreningen og trenerens planer.
  • Riktig treningsmengde (5,5 timer fordelt på tre dager i uken).
  • Et trygt, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Treningsmengde

5,5 timer per uke.

Trening i ferier

Nei.

Konkurranser

Om ønskelig i klubb, krets og region.

Dugnadsordning

Om ønskelig.