Tropp

Nivå 2

Fra 10 år og eldre.

Målsetninger

  • Skape interesse for å lære turn.
  • Lære grunnleggende turnelementer.
  • Konkurrere i klubb og krets.

Innhold og Nivåkrav

For å melde seg på dette vivået må utøveren ønske å trene 2 dager i uka. Gymnasten må også mestre innholdet på nivå 1.

Vi trener på følgende

Trampett: Kroppert salto, pikkert salto, overslag over lav kasse

Tumbling: Araber flikkflakk, forover salto, stift -salto.

Tramplinebane; Araber flikk flakk, araber salto, stift salto.

Trampoline: kroppert og pikkert salto med 180 vending.

Frittstående vanska: Vater 90 grader, piruett 180, strak hopp 180, håndstående, spagat hopp,

Utvikling

Utviklingen på dette nivået oppstår som et resultat av:

  • At utøveren følger og respekterer foreningen og trenerens planer.
  • Ønske om å avansere i nivå.
  • Riktig treningsmengde (to timer fordelt på to dager i uken).
  • Et trygt, støttende, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Fellesskap

Sammen skaper vi et trygt, støttende, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Treningsmengde

4 timer per uke.

Trening i ferier

Nei.

Konkurranser

I klubb og krets.

Dugnadsordning

Om ønskelig.