Apparatturn

Nivå 2

Fra 10 år og eldre.

Målsetninger

  • Skape interesse for å lære turn.
  • Lære grunnleggende turnelementer.
  • Avansere i stigen/LUM.
  • Konkurrere i klubb og krets.

Nivåkrav

For at utøveren skal kunne mestre dette nivået må utøveren:

  • Mestre laveste trinn i stigen/LUM i alle apparater.

Utvikling

Utviklingen på dette nivået oppstår som et resultat av:

  • At utøveren følger og respekterer foreningen og trenerens planer.
  • Ønske om å avansere i stige/LUM.
  • Riktig treningsmengde.
  • Et trygt, støttende, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Treningsmengde

4 timer per uke.

Trening i ferier

Nei.

Konkurranser

I klubb og krets.

Dugnadsordning

Om ønskelig.