Apparatturn

Nivå 7

Målsetninger

 • Delta i nasjonale konkurranser med de høyeste nivåene i stigen.
 • Jobbe mot de siste kravene i FIG-reglement.

Nivåkrav

For at utøveren skal kunne delta på dette nivået må utøveren mestre:

10-12 år:

 • Gutter: Trinn 5 LUM.
 • Jenter: Trinn 6 stigen.

Fra 13 år:

 • Gutter: 7 elementer i hvert apparat
 • Jenter: De to øverste trinnene i stigen.

Utvikling

Utviklingen på dette nivået oppstår som et resultat av:

 • Sterk indre motivasjon for å bli så god som mulig.
 • At utøveren følger og respekterer foreningen og trenerens planer.
 • Riktig treningsmengde (12-15 timer per uke). Møte opp på treninger også i ferier.
 • Kunne utvalgte elementer i hvert apparater.
 • Et trygt, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Treningsmengde

12-15 timer per uke.

Trening i ferier

Ja.

Konkurranser

Regionalt og nasjonalt.

Dugnadsordning

Ja.