Apparatturn

Nivå 6

Alder

 • 10 år og eldre.

Målsetninger

 • Lære seg så mange elementer at man kan unngå grunnelementer.
 • Avansere i stigen/LUM.
 • Konkurrere i krets og region.

Nivåkrav

For at utøveren skal kunne delta på dette nivået må utøveren mestre:

10-12 år:

 • Gutter: Trinn 4 LUM.
 • Jenter: Trinn 4/5 stigen.

Fra 13 år:

 • Gutter: 7 elementer i hvert apparat
 • Jenter: 7 elementer i hvert apparat.
 • Ønske å konkurrere.

Utvikling

Utviklingen på dette nivået oppstår som et resultat av:

 • At utøveren har et ønske om å trene i gruppen på dette nivået.
 • At utøveren følger og respekterer foreningen og trenerens planer.
 • Riktig treningsmengde (10 timer fordelt på fire dager i uken).
 • Et trygt, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Treningsmengde

10 timer per uke.

Trening i ferier

Ja.

Konkurranser

Klubb, krets, regionalt og nasjonalt.

Dugnadsordning

Ja.