Tropp

Nivå 4

Alder

  • 10 – 13 år

Målsetninger

  • Skape interesse for å bli så god som mulig.
  • Utøveren skal ha mulighet til å konkurrere i klubb, krets og region dersom utøveren ønsker det selv.

Nivåkrav

For at utøveren skal kunne mestre dette nivået må utøveren mestre:

Trampett: Kroppert, pikert og strak halv samt overslag.

Tumbling: Araber flikflak, araber kroppert, pikert salto og stift salto

Frittstående vanska: Vater 90 grader + strak hopp 360, piruett 360, kroppert hopp 360, håndstående, spagat hopp, araber salto, sitte salto, svevsitt.

Utvikling

Utviklingen på dette nivået oppstår som et resultat av:

  • At utøveren har et ønske om å trene i gruppen på dette nivået.
  • At utøveren følger og respekterer foreningen og trenerens planer.
  • Riktig treningsmengde (6 timer fordelt på tre dager i uken).
  • Et trygt, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Treningsmengde

6 timer per uke.

Trening i ferier

Nei.

Konkurranser

I klubb, krets og region.

Dugnadsordning

Ja.