Nivåer

Hvilket nivå og parti skal jeg velge?

Vi tilbyr alle nivåer (fra grunnleggende til viderekommende nivå på våre turn- og trampolinepartier) på samme parti. Du velger derfor det partiet som er satt opp for din aldersgruppe. Du finner mer informasjon om våre nivåer lengre ned på denne siden for 1.-4.klasse.

Dersom du er usikker på hvilket nivå du skal velge på våre turnpartier for 5. klasse + anbefaler vi deg å velge grunnleggende turn*/trampoline**/ungdomspartiene*** for 1 dag i uken og nivå 1* for 2 dager i uken. Du vil få beskjed av treneren dersom du bør bytte til et parti med nivå 2 eller høyere.

* Les mer om nivåer for 5.klasse + (Info kommer).

** Les mer om Trampolineturn (Info kommer)

*** Les mer om Ungdomsturn 13 år + (Info kommer)


Trening og instruksjon

På treningene vil det være både felles og gruppebasert trening og instruksjon. Om gymnastene mestrer øvelsene for det nivået de er på, vil gymnastene jobbe videre med neste nivå.

Det er viktig å huske på at alle gymnaster lærer øvelsene i eget tempo. Noen vil trenge lengre tid på å mestre øvelsene, mens andre mestrer øvelsene raskt. Gjennom trening og instruksjon i nivågrupper ønsker vi å ivareta alle våre gymnaster, og sørge for at gymnastene i størst mulig grad kan lære øvelsene i eget tempo.
En gymnast kan være på forskjellige nivå i forskjellige apparater. Gymnasten vil få veiledning og øvelser tilpasset gymnastens nivå i hvert enkelt apparat.


Fokus på basisøvelser

Vi ønsker å heve ferdighetsnivået på våre gymnaster/grupper, og vi vil derfor vektlegge mer tid på basisøvelser som vil hjelpe gymnastene til å få en bedre progresjon. For å lære de vanskelige elementene er det viktig å lære basisøvelsene med god kvalitet. God basis i bunn er dessuten skadeforebyggende.


Hvorfor er basis viktig på alle nivåer?

– Ingen god basis, ingen utvikling.
– Skadeforebyggende.
– Man får mer kontroll på kroppen til å klare de vanskelige elementene.
– Det blir lettere å klare turnelementene.

Et eksempel:
Vi tar et element; dobbel salto. For å klare en dobbel salto med god beherskelse og kontrollert landing trenger man blant å annet kunne:
– Posisjoner (kontroll i kroppen)
– Statisk styrke (kontroll i kroppen)
– Rotasjon (kontroll i kroppen)
– Rulle
– Flyverulle
– Sats


Oversikt over nivåer og innhold på våre turnpartier 1.-4.klasse:

NIVÅER 1.-4.KLASSE:
På GRUNNLEGGENDE NIVÅ /NIVÅ 1 skal gymnastene lære samt mestre…

Frittstående
1) Rulle forover og rulle bakover
2) Bro
3) Hodestående
4) Svevsitt med splitte bein i 3 sekunder
5) Hjul over kloss
6) Spark frem/side/bak (90 grader)
7) Posisjoner på ryggen og til stående krum/svai/strak
8) Sats/strek hopp/froskehoppe/hopp med beina opp

Hopp
1) Tilløp hopp på brett og trampett med strekkhopp/kroppert hopp
2) Hopp fra kloss på brett og trampett med strekkhopp/kroppert hopp opp til matte

Skranke/svingstang
1) Små sving med posisjon krum/svai/strak
2) Med støtte holde krum posisjon og små vipp
3) 3 hang ups
4) Løfte bena strak i ribbeveggen 3 ganger

Bom
1) Gå på tå på bommen frem/bak/siden
2) Svevsitt med splitte ben i 5 sekunder
3) Spark frem frem/side/bak (90 grader frem og til siden)

Bøylehest/sopp
1) Posisjoner for kretser med beina på matte magen opp/ryggen opp
2) Posisjoner for kretser med beina inni bøtte og arm på sopp

Ringer
3) Henge med beina opp på kloss og ta 3 hang ups
4) I støtteposisjon hold strak posisjon i 3 sekunder

Skranke
1) I støtte med strake hender ned, hold posisjon med strak kropp 5 sekunder
2) Svevsitt med splitte bein 5 sekunder (bare med rumpen opp)
3) I støtteposisjon hold posisjon med strak kropp og små vipp

Gymnastene må mestre øvelsene for grunnleggende nivå/nivå 1 før de går videre til øvelsene på nivå 2 .

På NIVÅ 2 skal gymnastene lære samt mestre…

Frittstående
1) Spark til håndstående og tilbake
2) Hjul på strek
3) Svevsitt med samlede ben
4) Spark frem/side/bak på tå (90 grader)
5) Bro
6) Tøy med splittede ben
7) Spagat (max 10 cm fra bakken)
8) Sats/strek hopp/froskehoppe/hopp med beina opp og strek hopp med halv vending

Hopp
1) Tilløp hopp på brett og trampett med strekkhopp/kroppert hopp/halv vending . Gymnasten skal også mestre hopp fra kloss på brett og trampett med strekkhopp/kroppert hopp opp til kloss
3) Hopp fra kloss på brett med flyverulle opp til matte

Skranke/svingstang
1) Fra kloss hopp med beina frem å svinge tilbake på kloss
2) Hopp fra kloss til støtte og tilbake på kloss
3) Hopp fra kloss til støtte og tilbake på kloss
4) 5 hang ups
5) Løfte bena strak i ribbeveggen 5 ganger
6) Små sving med posisjon krum/svai/spark

Bom
1) Svevsitt med samlede ben i 5 sekunder
2) Spark frem frem/side/bak på tå (90 grader frem og til siden)
3) Små hopp på tvers av bom
4) Hold posisjon strak og opp på tå på tvers i 10 sekunder

Bøylehest/sopp
1) Posisjoner for kretser med beina på matte magen opp/ryggen opp og løfte arm 10 ganger på rad
2) Posisjoner for kretser med beina inni bøtte i 5 sekunder

Ringer
1) Henge med beina opp på kloss og ta 5 heng ups
2) I støtteposisjon hold strak posisjon i 5 sekunder
3) Svevsitt 3 sekunder
4) Candel (henge opp ned)

Skranke
1) I støtteposisjon med strak kropp i 5 sekunder å gå fremover
2) Svevsitt med splitte bein 3 sekunder
3) Små sving med strak posisjon

Gymnastene må mestre øvelsene for nivå 2 før de går videre til øvelsene på nivå 3.

På NIVÅ 3 skal gymnastene lære samt mestre…

Frittstående
1) Rulle forover/bakover md strake ben/splittede ben
2) Rulle bakover i plankeposisjon
3) Hjul på strek med samlede ben (for å hjelpe til med araber)
4) Håndstående rulle
5) Håndstående bro på kloss
6) Tøy alle 3 spagater
7) Strek hopp med halv/hel vending

Hopp
1) Hopp fra kloss på brett og trampett til håndstående og lande på ryggen på matten
2) Håndstående med arm på brett for så å lande på rygg
3) Tilløp hopp på brett og trampett med strekkhopp/kroppert hopp/halv og hel vending

Skranke/svingstang
1) Fløkat (rulle bakover over stangen)
2) Sving med posisjon krum/svai/spark
3) I støtteposisjon vipp 5 stk.
4) 7 hang ups
5) Løfte bena strak i ribbeveggen 7 ganger

Bom
1) Små hopp
2) Spark frem/side/bak på tå i 90 grader
3) Svevsitt med samlede ben 5 sekunder
4) Hold posisjon strak og opp på tå 10 sekunder (på tvers)
5) Hold benet strak ut foran/siden/bak i 5 sekunder

Bøylehest/sopp
1) Kretser md bøtte 10 stk.

Ringer
1) I støtteposisjon hold strak posisjon 5 sekunder, samtidig svevsitt i 3 sekunder
2) Candel (henge opp ned)

Skranke
1) I støtteposisjon hold posisjon med strak kropp og gå fremover, bakover, svevsitt med samlede ben i 3 sekunder
2) Sving med strak posisjon

Gymnastene må mestre øvelsene for nivå 3 før de går videre til nivå 4 (konkurransepartiene som trener 2 dager i uken eller mer i apparathallen). Trenerne vil gjøre en totalvurdering av mestringsgrad for gymnasten, og det er denne vurderingen som vil ligge til grunn for videre anbefaling av nivå. Gymnasten skal selv kunne velge om han eller hun ønsker en overgang til neste nivå.