Tropp

Nivå 1

Alder

10 år og eldre.

Målsetninger

  • Skape interesse for å lære turn.
  • Lære grunnleggende turnelementer.
  • Utøveren skal ha mulighet til å konkurrere i klubb og krets dersom utøveren ønsker det selv.

Innhold og nivåkrav

Utøvere må ønske å trener 2 dager pr uke og kunne utføre basic turnelementer som rulle, hjul, håndstående, hodestående og sats. Man må ha gått på turn tidligere for å melde seg på dette nivået.

Vi trener på følgende:

Trampett: Kroppert og pikert salto. Overslag til rygg på høy tjukkas.

Tumbling: Hjul, rulle, håndstående og bro. Araber- kropperthopp.

Trampolinebane: Araber, flikk flakk, kastestift

Trampoline: Forover og bakover salto

Frittståendevansker: Vater , piruett 180, strak hopp 180, håndstående og spagathopp.

Utvikling

Utviklingen på dette nivået oppstår som et resultat av:

  • At utøveren følger og respekterer foreningen og trenerens planer.
  • Riktig treningsmengde
  • Et trygt, støttende, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Fellesskap

Sammen skaper vi et trygt, støttende, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø.

Treningsmengde

2,5 timer per uke.

Trening i ferier

Nei.

Konkurranser

Om ønskelig i klubb og krets.

Dugnadsordning

Om ønskelig.