Mosjonspartier

Mosjonspartiene er et tilbud til deg som er 40 år eller eldre. På mosjonspartiene trener vi på alt fra vanlig aerobic, styrke, diverse danser samt annen aktivitet og moro. Vi bruker også konseptet Gym X fra NGTF.

GymX: 

GymX er fellesbetegnelsen for alle mosjons- og treningsaktiviteter for ungdom, voksne og godt voksne i Norges Gymnastikk- og Turnforbunds foreninger og lag.

GymX inneholder både de tradisjonelle gymnastikk- og mosjonsaktivitetene og nye treningsformer.


Sted

Vi tilbyr mosjonspartier i Gymsalen i Midtbyen.

Gymsalen

Treningsavgift

  • Treningsavgift for høstsemesteret: 900,- (trening en dag i uken) / 1100,- (trening to dager i uken) / 1300,- (trening tre dager i uken)
  • Treningsavgift for vårsemesteret: 900,- (trening en dag i uken) / 1100,- (trening to dager i uken) / 1300,- (trening tre dager i uken)

Betalingslink for høstsemesteret sendes ut tre uker før semesteroppstart, og må betales senest en uke før oppstart. Treningsavgiften for vårsemesteret betales senest 18. januar. Husk også den årlige medlemskontigenten som betales i januar. Nye medlemmer betaler medlemskontigenten for inneværende år ved påmelding til et parti.


Timeplan

Mandager
Kl. 19.30-20.30 (Gym X)
Meld meg på

Onsdager
Kl. 11.00-12.00 (Gym X)
Meld meg på

Tirsdag
Kl. 11.00-12.00 (Herrer veteraner)
Søk opptak

Fredager
Kl. 11.00-12.00 (Herrer veteraner)
Søk opptak