PÅMELDINGSLINKER TIL PÅMELDING FINNER DU I VÅRE TIMEPLANER HER VELG TIMEPLAN “MIDTBYEN APPARATHALL”

Fra bredde til konkurranseaktivitet

Apparatturn | Tropp

Foreningens tilbud

På denne siden kan du lese om foreningens tilbud for gutter og jenter som ønsker å utvikle seg som apparat eller troppsturner og trene 2 dager i ukene eller mer.

Utgangspunktet er at vi ønsker at flere skal trene mer. Vi ønsker å tilby trening i tilpasset gruppe med riktig mengde og innhold slik at alle kan utvikle seg ut ifra sine forutsetninger og sitt nivå. Om gymnastene turner på sitt nivå med rett mengde trening vil de få den beste utviklingen og dermed også oppleve masse mestring igjennom idretten.

 • Dette er et system med 9 nivåer.
 • De første nivåene, nivå 1-3 er åpent å melde seg på for breddegymnaster som har turnet tidligere og i tillegg ønsker å trene to eller tre dager pr. uke.
 • Etter hvert som gymnastene utvikler seg og mestrer nivå 3 eller høyere vil de få tilbud om å trene på ett høyere nivå.
 • Beskrivelser med mål, innhold og krav til de forskjellige nivåene kan dere se ved å lese videre.

Dugnader: De som deltar i disse gruppene vil bli satt opp på følgende dugnadsaktiviteter i løpet av hvert semesteret; En salgsdugnad , minimum en vakt i vår turnkafè, minimum 1 dugnadsvakter i forbindelse med våre arrangementer og 1 bakedugnad. Aktuelle arrangementer er klubbkonkurranse, regionskonkurranser, samlinger, juleshow, og 17.mai

Apparatturn

Apparatturn er tradisjonell turn hvor vi trener og konkurrerer i individuelle øvelser i apparatene hopp, skranke, bom, frittstående, svingstang, ringer og bøyler. Grenene vi konkurrerer i er Turn kvinner og Turn menn.

Turn kvinner

Turn kvinner innebærer utførelse av elementer i apparatene skranke, bom, hopp og frittstående.

Her kan du se reglementene det konkurreres i:

Turn menn

Turn menn innebærer utførelse av elementer i ringer, hopp, bøylehest, skranke, svingstang og frittstående.

Her kan du se reglementene guttene konkurrerer i:

Krets og klubbnivå

Nivå 1

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor turn, og som allerede mestrer grunnleggende turnelementer.

 • Alder: gutter fra 8 år og jenter fra 10 år
 • Treningstid: 2,5 timer per uke
 • Mulighet for å delta på konkurranser i egen klubb og krets

Nivå 2

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor turn (stigen/LUM), og som allerede mestrer laveste nivå.

 • Alder: fra 10 år
 • Treningstid: 4 timer per uke
 • Mulighet for å delta på konkurranser i egen klubb og krets

Nivå 3

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor turn (stigen/LUM), og som allerede mestrer trinn 2 i alle apparater.

 • Alder: fra 10 år
 • Treningstid: 6 timer per uke
 • Mulighet for å delta på konkurranser i egen klubb, krets og region

Regionalt nivå

Nivå 4

Passer for deg som ønsker å utvikle deg så mye som mulig innenfor turn (stigen/LUM), og som allerede mestrer trinn 2 i hopp og kranke, og 3 i bom og frittstående (gjelder jenter). Gutter skal mestre trinn 3 i LUM.

 • Alder: fra 10 år
 • Treningstid: 6 timer per uke
 • Deltar på konkurranser i egen klubb, krets og region

Nivå 5

Passer for deg som har høy treningskapasitet og indre motivasjon for å utvikle deg så mye som mulig innenfor turn (stigen/LUM).

 • Alder: 7-10 år
 • Treningstid: 8 timer per uke
 • Deltar på konkurranser i egen klubb, krets og region

Nivå 6

Passer for deg som har høy treningskapasitet og indre motivasjon for å utvikle deg så mye som mulig innenfor turn (stigen/LUM). Du må mestre minimum trinn 4 i stigen/LUM (11-12 år), og 7 elementer i hvert apparat (fra 13 år).

 • Alder: fra 11 år
 • Treningstid: 10 timer per uke
 • Deltar på konkurranser i egen klubb, krets og region

Nasjonalt nivå

Nivå 7

Passer for deg som ønsker å delta i nasjonale konkurranser med de høyeste nivåene i stigen, og som mestrer trinn 5 i LUM (gutter) og 6 i stigen (jenter).

 • Alder: fra 10 år
 • Treningstid: 12-15 timer per uke
 • Deltar i konkurranser i region og nasjonalt

Nivå 8

Passer for deg som ønsker å delta i konkurranser i de høyeste nasjonalt, med forberedelse til internasjonal deltakelse. Du må være konkurransedyktig i FIG-reglement i alle apparater.

 • Alder: fra 13 år
 • Treningstid: 15-18 timer per uke
 • Deltar i konkurranser i region og nasjonalt. Kvalifisering til NM.

Nivå 9

Passer for deg som ønsker å hevde deg i toppen.

 • Alder: fra 13 år
 • Treningstid: 18-25 timer per uke
 • Deltar i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Tropp

Troppsgymnastikk er en lagidrett der lag med jenter, gutter eller en miks av begge kjønn konkurrer sammen i apparatene trampett og tumbling/matte. I tillegg vil gymnastene også fra nivå 3 ha et felles frittståendeprogram.

Krets og klubb

Nivå 1

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk .

 • Fra 10 år og eldre
 • Treningstid: 2,5 timer per uke
 • Ingen trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb og krets
 • Ingen dugnadsoppgaver
 • Alder: fra 10 år

Nivå 2

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Fra 10 år og eldre
 • Treningstid: 4 timer per uke
 • Ingen trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb og krets
 • Ingen dugnadsoppgaver
 • Alder: fra 10 år

Nivå 3

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Fra 10 år og eldre
 • Treningstid: 6 timer per uke
 • Ingen trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Ingen dugnadsoppgaver
 • Alder: fra 10 år

Regional

Nivå 4

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk, og delta på regionale konkurranser.

 • Fra 10 – 13 år
 • Treningstid: 6 timer per uke
 • Begrenset trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Deltar på dugnad

Nivå 5

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk og har som mål å komme opp på nasjonalt nivå.

 • Fra 11 år og eldre
 • Treningstid: 8 timer per uke
 • Begrenset trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Deltar på dugnad

Nivå 6

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk og er på vei opp mot nasjonalt nivå.

 • Fra 13 år og eldre
 • Treningstid: 10 timer per uke
 • Trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Deltar på dugnad

Nasjonal

Nivå 7

Passer for deg som har god treningskapasitet og ønsker å trene og konkurrere på høyeste nivå i troppsgymnastikk.

 • Fra 13 år og eldre
 • Treningstid: 10 timer pr uke
 • Trening i ferier
 • Deltar på nasjonale konkurranser og kan kvalifisere seg til NM
 • Deltar på dugnad

Nivå 8

Passer for deg som har god treningskapasitet og ønsker å trene og konkurrere på høyeste nivå i troppsgymnastikk.

 • Fra 13 år og eldre
 • Treningstid: 10 timer per uke
 • Trening i ferier
 • Deltar på nasjonale konkurranser og NM
 • Deltar på dugnad

Nivå 9

Passer for deg som er på høyeste nivå i Norge og som satser på kvalifisere seg til Norges landslag i troppsgymnastikk.

 • Fra 16 år og eldre
 • Treningstid: 10 -12 timer pr uketimer per uke
 • Trening i ferier
 • Deltar på nasjonale konkurranser og NM
 • Ønsker landslagsdeltakelse
 • Deltar på dugnad

c