Fra bredde til konkurranseaktivitet

Apparatturn | Tropp

Apparatturn

Apparatturn er tradisjonell turn hvor vi trener og konkurrerer i individuelle øvelser i apparatene hopp, skranke, bom, frittstående, svingstang, ringer og bøyler. Grenene vi konkurrerer i er Turn kvinner og Turn menn.

Turn kvinner

Turn kvinner innebærer utførelse av elementer i apparatene skranke, bom, hopp og frittstående.

Turn menn

Turn menn innebærer utførelse av elementer i ringer, hopp, bøylehest, skranke, svingstang og frittstående.

Krets og klubb

Nivå 1

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor turn, og som allerede mestrer grunnleggende turnelementer.

 • Alder: gutter fra 8 år og jenter fra 10 år
 • Treningstid: 2,5 timer per uke
 • Mulighet for å delta på konkurranser i egen klubb og krets

Nivå 2

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor turn (stigen/LUM), og som allerede mestrer laveste nivå.

 • Alder: fra 10 år
 • Treningstid: 4 timer per uke
 • Mulighet for å delta på konkurranser i egen klubb og krets

Nivå 3

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor turn (stigen/LUM), og som allerede mestrer trinn 2 og 3 i alle apparater.

 • Alder: fra 10 år
 • Treningstid: 5,5 timer per uke
 • Mulighet for å delta på konkurranser i egen klubb, krets og region

Regional

Nivå 4

Passer for deg som ønsker å utvikle deg så mye som mulig innenfor turn (stigen/LUM), og som allerede mestrer trinn 2 i hopp og kranke, og 3 i bom og frittstående (gjelder jenter). Gutter skal mestre trinn ? i LUM.

 • Alder: fra 10 år
 • Treningstid: 6 timer per uke
 • Deltar på konkurranser i egen klubb, krets og region

Nivå 5

Passer for deg som har høy treningskapasitet og indre motivasjon for å utvikle deg så mye som mulig innenfor turn (stigen/LUM).

 • Alder: 7-10 år
 • Treningstid: 8 timer per uke
 • Deltar på konkurranser i egen klubb, krets og region

Nivå 6

Passer for deg som har høy treningskapasitet og indre motivasjon for å utvikle deg så mye som mulig innenfor turn (stigen/LUM). Du må mestre minimum trinn 4 i stigen/LUM (11-12 år), og 7 elementer i hvert apparat (fra 13 år).

 • Alder: fra 11 år
 • Treningstid: 10 timer per uke
 • Deltar på konkurranser i egen klubb, krets og region

Nasjonal

Nivå 7

Passer for deg som ønsker å delta i nasjonale konkurranser med de høyeste nivåene i stigen, og som mestrer trinn 5 i LUM (gutter) og 6 i stigen (jenter).

 • Alder: fra 10 år
 • Treningstid: 12-15 timer per uke
 • Deltar i konkurranser i region og nasjonalt

Nivå 8

Passer for deg som ønsker å delta i konkurranser i de høyeste nasjonalt, med forberedelse til internasjonal deltakelse. Du må være konkurransedyktig i FIG-reglement i alle apparater.

 • Alder: fra 13 år
 • Treningstid: 15-18 timer per uke
 • Deltar i konkurranser i region og nasjonalt. Kvalifisering til NM.

Nivå 9

Passer for deg som ønsker å hevde deg i toppen.

 • Alder: fra 13 år
 • Treningstid: 18-25 timer per uke
 • Deltar i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Tropp

Troppsgymnastikk er en lagidrett der lag med jenter, gutter eller en miks av begge kjønn konkurrer sammen i apparatene trampett og tumbling/matte. I tillegg vil gymnastene også fra nivå 3 ha et felles frittståendeprogram.

Krets og klubb

Nivå 1

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk .

 • Treningstid: 2,5 timer per uke
 • Ingen trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb og krets
 • Ingen dugnadsoppgaver
 • Alder: fra 10 år

Nivå 2

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Treningstid: 4 timer per uke
 • Ingen trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb og krets
 • Ingen dugnadsoppgaver
 • Alder: fra 10 år

Nivå 3

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Treningstid: 5,5 timer per uke
 • Ingen trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Ingen dugnadsoppgaver
 • Alder: fra 10 år

Regional

Nivå 4

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Treningstid: 6 timer per uke
 • Begrenset trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Deltar på dugnad

Nivå 5

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Treningstid: 8 timer per uke
 • Begrenset trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Deltar på dugnad

Nivå 6

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Treningstid: 10 timer per uke
 • Trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Deltar på dugnad

Nasjonal

Nivå 7

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Treningstid: 4 timer per uke
 • Ingen trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb og krets
 • Ingen dugnadsoppgaver

Nivå 8

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

 • Treningstid: 5,5 timer per uke
 • Ingen trening i ferier
 • Kan delta på konkurranser i egen klubb, krets og region
 • Ingen dugnadsoppgaver

Nivå 9

Passer for deg som ønsker å utvikle deg innenfor grenen troppsgymnastikk.

c