Informasjon om COVID-19

Vi tar situasjonen med Covid-19 på største alvor, og forventer at våre medlemmer med familie gjør det samme. Vi har derfor laget et informasjonsskriv som du skal lese før du besøker foreningens område. I dette informasjonsskrivet får du informasjon om hvordan vi forholder oss til viruset, hvilke tiltak vi har satt i gang og hvilke smittevernregler som til enhver tid er gjeldende.

Våre tiltak

 • Vi har laget og tilpasset koronavettregler for vår aktivitet.
 • Vi har koronavakter i begge haller (Midtbyen og Granåsen) som skal bistå våre medlemmer og følge opp renhold mellom grupper.
 • Vi har hengt opp hygieneplakater samt sendt ut regler og veiledning til alle gymnaster og foreldre som skal delta på trening.
 • Vi har utarbeidet en logistikkplan for adkomst og utgang.
 • Vi har laget rutiner for smittefri gjennomføring av våre grupper.
 • Vi har hatt og har kontinuerlig opplæring og gjennomgåelse av rutiner og tiltak med trenere.
 • Vi sender ut og gjennomgår rutiner og tiltak med alle grupper første treningsdag.
 • Vi har gjennomgått renholdsplaner og gjort tilpasninger der det er behov.
 • Vi har kartlagt bevegelser i anlegget og lokalisert kritiske flater som vil bli fulgt opp og vasket.
 • Vi har gjennomgått hygienetiltak som å sikre såpe og papir ved alle vasker, sikre håndhygienemuligheter til alle aktive på alle kritiske punkter i lokalet.
 • Vi har gjennomgått plan for håndtering av eventuell smitte i våre grupper.

FØR TRENINGEN

• Du må være symptomfri og frisk for å møte på trening.
• Har du vært i utlandet må du vente 10 dager etter hjemkomst før du kan delta på trening, dette gjelder alle land.
• Du må være medlem i klubben, ha betalt medlem og treningsavgift.
• Du skal møte 5 min før treningen starter.
Foreldre kan ikke være med inn i våre lokaler.
• Du kan kun møte på din oppsatte trening.
• Husk grundig håndhygiene før du drar på trening.
• Gymnaster og trenere møter ferdig skiftet.
• Du skal følge 1-metersregelen frem til treningen starter.
• Voksne over 18 år skal holde 1-meter avstand fra treningskamerater.
• Unngå offentlig transport til trening.

UNDER TRENINGEN

Unngå unødvendig kontakt med andre gymnaster og trenere.
• På våre foreldre og barngrupper er det viktig at den voksne holder 1 meter avstand fra andre barn og voksne. Gjør også det dere kan for å forhindre fysisk kontakt mellom barna.
• Barna skal holde seg i sin gruppe og på sitt område/apparat under trening.
• Barna kan turne i samme apparat men må sprite hender før og etter trening.
• Om barnet må besøke toalettet skal man være bevist på 1 meter avstand og husk grundig håndvask. Barn i 2. klasse og yngre skal følges på toalettet av en trener.
Drikkeflasker skal ikke deles. Merk drikkeflasken din tydelig med navn!
• Trenerne skal ta minst mulig på barna, men kan gjøre mottak om mottaket går på sikkerhet.
• Trenere som tar på barna eller hverandre må sprite sine hender etter hver gang.
• Gymnaster/barn som eventuelt møter på trening med et eller flere av symptomene på Covid-19 vil bli tatt ut av treningen og sendt hjem øyeblikkelig.