Gymlek 4-6 år

GYMLEKPARTIER

På Gymlek 4-6 år er det 3-4 trenere per gruppe. Målet med gymlek er først og fremst at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. Sammen med våre aktiviteter bidrar dette til å skape mestringsglede. Vi tilrettelegger aktivitetsmiljøer som gir barna utfordring, spenning og muligheter til å bruke fantasien.

Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsetrening. Dette forbereder barna til all slags idrett, og gir selvsagt et godt grunnlag for turn.  Gjennom trening med turnapparater vil vi stimulere til utvikling av de grovmotoriske bevegelsene som er; å løpe, å henge, å slenge, rulle, hoppe, krype og balansere. I tillegg til elementer fra konseptet Gymlek bruker vi også elementer fra Idrettens grunnstige som er utviklet av Norges gymnastikk- og turnforbund.

På gymlek 4-6 år er barna er alene med trenerne i hallen, men foresatte skal være i umiddelbar nærhet (foresatte får ikke være inne i hallen samtidig som at treningen pågår). Vi ønsker at barna skal ha fylt minst 4 år før de starter på Gymlek.


STED

Vi tilbyr Gymlekpartier i Midtbyen og Granåsen.

Gymsalen i Midtbyen

Hallen i Granåsen

hall4

 

Følg oss på sosiale medier!

Instagram LinkedIn Facebook