Trondhjems Turnforening

Om foreningen

Trondhjems Turnforening ble stiftet i 1858, og er landets fjerde eldste idrettsforening. Vi har holdt til i Prinsens gate siden 1863, og driver fortsatt deler av vår virksomhet i den opprinnelige turnhallen. Dette er for øvrig landets eldste idrettsbygg.

Vi har medlemmer fra 1-90 år, og er den foreningen med lengst tradisjon for trening av barn og unge i Trondheim. I tillegg til våre to haller i Prinsens gate 1A i Midtbyen, har vi en hall i Toppidrettssenteret i Granåsen.

Hva vil det si å være en forening?

Foreningen er en ikke-kommersiell organisasjon som skal fremme idretten turn. “Vi”-et i foreningen er alle medlemmene. Aktive medlemmer så vel som støttemedlemmer. Det er meg og deg, det er oss.

Vi tilbyr turn for alle!

Sammen har vi besluttet at vi skal tilby turn for alle!

Verdigrunnlaget

Vi har også blitt enige om et felles verdigrunnlag, som vi alle alltid skal følge og jobbe etter. Våre verdier er; tilhørighet, glede, ambisiøs, inkluderende, nytenkende, stolt.

Det gode trenings- og konkurransemiljøet

Vi har alle en plass i foreningen, og vi heier på hverandre. Sammen skaper vi et trygt, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø. Alltid!

Tilbake til historien

Etter innbydelse av en del turninteresserte, med Claus Berg i spissen, ble Trondhjems Turnforening stiftet 14. februar 1858. På den tiden foregikk aktiviteten til turnforeningen i 2 rom i Borgerklubben. Foreningen hadde til å begynne med mellom 60-70 medlemmer, hvorav 30 var aktive medlemmer. Foreningen disponerte 1 bukk, 1 barre (svingstang), 1 par ringer, 1 sprangstell og klatrestenger.

Den første turnhallen

Under generalforsamlingen 17. april i 1861 besluttet man å innby til aksjetegning for bygging av ny turnhall, og en turnoppvisning på Marienborg 8. september 1861 ga et overskudd på 120 spd. som ble tillagt byggefondet. Under generalforsamlingen samme år ble byggingen besluttet. Grunnstenen til turnhallen (den nåværende gymsalen) ble nedlagt av stiftsmann Motzfeldt 17. mai 1862 etter at foreningen under egen fane hadde deltatt i borgertoget. Den nye turnhallen ble innviet 9. februar 1863.

Behovet for flere haller

Under generalforsamlingen 17. april i 1861 besluttet man å innby til aksjetegning for bygging av ny turnhall, og en turnoppvisning på Marienborg 8. september 1861 ga et overskudd på 120 spd. som ble tillagt byggefondet. Under generalforsamlingen samme år ble byggingen besluttet. Grunnstenen til turnhallen (den nåværende gymsalen) ble nedlagt av stiftsmann Motzfeldt 17. mai 1862 etter at foreningen under egen fane hadde deltatt i borgertoget. Den nye turnhallen ble innviet 9. februar 1863.

Godt over 160 år etter

Hallen som sto klar i 1863 huser fremdeles mange av foreningens aktiviteter og tilbud – alt fra foreningens partier og grupper til bursdagsfeiringer, utleie og turnkafé. På godt over 160 år har foreningens medlemsmasse økt betraktelig, og foreningen har i dag ca. 2400 medlemmer. Vi gleder oss til å videreføre forkjærligheten for turn også i fremtiden, og ser frem til mange aktive og givende dager og treninger sammen.