Trondhjems Turnforening

Om foreningen

Trondhjems Turnforening ble stiftet i 1858, og er landets fjerde eldste idrettsforening. Vi har holdt til i Prinsens gate siden 1863, og driver fortsatt deler av vår virksomhet i den opprinnelige turnhallen.

Vi har medlemmer fra 0-90 år, og er den foreningen med lengst tradisjon for trening av barn og unge i Trondheim. I tillegg til våre to haller i Prinsens gate 1A i Midtbyen, har vi en hall i Toppidrettssenteret i Granåsen.

Hjertelig velkommen til oss og våre turnhaller

Hva vil det si å være en forening?

Foreningen er en ikke-kommersiell organisasjon som skal fremme idretten turn. Foreningen er til for og drives av meg og deg.

Vi tilbyr turn for alle, lengst mulig!

Sammen har vi besluttet at vi skal tilby turn for alle, lengst mulig!

Verdigrunnlaget

Vi har også blitt enige om et felles verdigrunnlag, som vi alltid skal følge og jobbe etter. Våre verdier er; tilhørighet, glede, ambisiøs, inkluderende, nytenkende, stolt.

Det gode trenings- og konkurransemiljøet

Vi har alle en plass i foreningen, og vi heier på hverandre. Sammen skaper vi et trygt, inkluderende og positivt trenings- og konkurransemiljø hver eneste dag!

Vår lille ordbok

Det kan være at du møter på ord og uttrykk i foreningen som du er usikker på hva betyr. Derfor har vi laget en liten ordbok med ord og uttrykk vi vet det er mange som lurer på.

Medlemskontigent: En årlig kontigent som betales for å være medlem i foreningen.

Treningsavgift: En avgift som betales hvert semester for de som deltar på faste treninger.

Egenandel: En andel av en avgift som betales i forbindelse med deltakelse på en konkurranse, stevne eller et arrangement. Resterende del av avgiften dekkes av foreningen.

Medlemssystem: alle idrettsklubber eller -foreninger er pålagt å bruke et medlemssystem som er godkjent av NIF. Medlemssystemet leveres av en tredjepart, som også står for drift og vedlikehold av systemet.

Har du møtt på flere ord og uttrykk hos oss som du ikke vet betydningen av? Send oss en e-post til tt@trondhjemsturn.no for å spørre da vel. Så kan vi samtidig utvide ordboken vår 🙂

Tilbake til historien

Etter innbydelse av en del turninteresserte, med Claus Berg i spissen, ble Trondhjems Turnforening stiftet 14. februar 1858. På den tiden foregikk aktiviteten til turnforeningen i 2 rom i Borgerklubben. Foreningen hadde til å begynne med mellom 60-70 medlemmer, hvorav 30 var aktive medlemmer. Foreningen disponerte 1 bukk, 1 barre (svingstang), 1 par ringer, 1 sprangstell og klatrestenger.

Den første turnhallen

Under generalforsamlingen 17. april i 1861 besluttet man å innby til aksjetegning for bygging av ny turnhall, og en turnoppvisning på Marienborg 8. september 1861 ga et overskudd på 120 spd. som ble tillagt byggefondet. Under generalforsamlingen samme år ble byggingen besluttet. Grunnstenen til turnhallen (den nåværende gymsalen) ble nedlagt av stiftsmann Motzfeldt 17. mai 1862 etter at foreningen under egen fane hadde deltatt i borgertoget. Den nye turnhallen ble innviet 9. februar 1863.

Behovet for flere haller

Med økende aktivitet fra begynnelsen av 1970-tallet ble det stadig et større behov for mer plass. Foreningen fikk disponere timer både på Katedralskolen og i Nidarøhallen. Ved årsskiftet 1975/76 sto plasthallen klar. Den offisielle åpningen for hallen var 1. april 1976. Plasthallen var kun en midlertidig løsning, og drømmen om en ny og permanent turnhall levde videre. Det skulle ta omtrent trekvart århundre fra de første konkrete planene om utvidelse/tilbygg rundt 1920 til drømmen om en ny turnhall gikk i oppfyllelse. Etter en hektisk byggeperiode som varte fra forsommeren 1998 og frem til sommeren 2000 sto Apparathallen endelig klar. 13 år senere sto også turnhallen i Granåsen klar til bruk.

Godt over 160 år etter

Hallen som sto klar i 1863 huser fremdeles mange av foreningens aktiviteter og tilbud – alt fra foreningens partier og grupper til bursdagsfeiringer, utleie og turnkafé. På godt over 160 år har foreningens medlemsmasse økt betraktelig, og foreningen har i dag ca. 2400 medlemmer. Vi gleder oss til å videreføre forkjærligheten for turn også i fremtiden, og ser frem til mange aktive og givende dager og treninger sammen.