Foreldre og barn

FORELDRE- OG BARNPARTIER

Foreldre- og barnpartiene består av aktiviteter som er tilrettelagt for barn som fyller 2 år i løpet av det neste året (barnet må kunne gå selv) , og helt til barnet er 4 år. Foreldrene trekkes inn i aktivitetene som en naturlig ressurs. Det at foreldrene har en aktiv rolle i timene er viktig for denne aldersgruppen. Foreldrene er en trygghet for barna, noe som er viktig for å aktivisere barna. Vi fokuserer på gjentakelser i timene med felles oppstart og avslutning. Gjentakelser bidrar til å skape rutiner, trygghet og mestring for barna. I hoveddelen setter vi ut poster der barn og foreldre gjør det barnet selv ønsker å gjøre. Utviklingsnivået er ulikt for denne aldersgruppen, så vårt mål er å skape mestringsglede hos barna.

Vi bruker elementer fra konseptene Gymlek og Idrettens grunnstige som er utviklet av Norges gymnastikk- og turnforbund. I apparatene i hoveddelen skal barna prøve å klatre samt turne selv, mens foreldrene er tilstede for å hjelpe barna. Det skal være én foresatt per barn i hallen.


STED

Vi tilbyr foreldre- og barnpartier i Midtbyen og Granåsen.

Gymsalen i Midtbyen

Hallen i Granåsen

hall4

 

Følg oss på sosiale medier!

Instagram LinkedIn Facebook