Bruk av fortrinnsrett ved påmelding

Dersom du ønsker å benytte deg av fortrinnsretten ved påmelding på høst- og vårsemesterets partier må du være oppmerksom på følgende:

  • Fortrinnsretten følger medlemsprofilen du meldte deg på vår- eller sommersemesterets partier med. Du må derfor foreta påmeldingen med samme medlemsprofil som du har benyttet til påmelding tidligere.
  • Fortrinnsretten gjelder kun for medlemmer som har betalt medlemskontigenten for inneværende år, samt treningsavgiften for vår- og/eller sommersemesteret.
  • Fortrinnsretten gjelder kun for partier i din aldersgruppe.
  • Ønsker du plass på et spesifikt parti bør du foreta påmeldingen til partiet straks påmeldingen åpner. Erfaringsvis vet vi at det er stor pågang når påmeldingen åpner, og vi kan ikke garantere at du får plass på et parti på ønsket dag og/eller tidspunkt. Før påmeldingen åpner har du selv ansvar for å påse at punktene oppgitt ovenfor er oppfylt ved å kontrollere opplysninger og betalinger på din medlemsprofil.