Bli med på Eurogym 2020

11.-17. juli 2020 arrangeres Eurogym i Reykjavik, Island. Bli med på kretstoppen og få turnvenner fra hele Trøndelag!

Hva er Eurogym?

Eurogym er et oppvisningsstevne for ungdom i alderen 13-18 år, i regi av UEG (Europeiske gymnastikk forbundet) som arrangeres hvert andre år. Under Eurogym samles ungdom fra hele Europa for å trene sammen, ha oppvisninger for hverandre og ha det gøy sammen med andre ungdommer. I tillegg til å ha oppvisninger deltar alle på workshops der man får prøve nye spennende aktiviteter.

Hvem kan delta?

Alle ungdommer uansett nivå født 2002-2007 kan delta.

Trøndelag kretstropp

Vi samler ungdommer fra alle lag i Trøndelag til 3 samlinger. På samlingene blir det felles overnatting, sosialt, trening på oppvisningsprogram, turn og masse gøy. Informasjon om tid og sted blir sendt ut når påmeldingsfristen har gått ut.

Vi har trenere og ledere med lang erfaring fra turn og Eurogym som skal være med.

Hva koster det å delta?

290 €. Beløpet blir omregnet til NOK per fakturadato. I tillegg tilkommer det et gebyr fra NGTF; Norges gymnastikk og turnforbund på 150 NOK.

Deltakeravgiften inkluderer blant annet:
• Innkvartering på skole fra lørdag 11. juli til fredag 17. juli. 
• Frokost fra søndag 12. juli til fredag 17. juli.
• Lunsj og middag fra søndag 12. juli til torsdag 16. juli 
• Lokal transport ifm. arrangementet 
• Inngangsbillett til alle seremonier  
• Deltakelse på 4 workshops
• 1 cityorientering
• 2 oppvisninger 
• Andre sosiale aktiviteter

I tillegg kommer kostnader for reise og delegasjonsantrekk, samt reise og opphold på 3 samlinger i løpet av våren 2020 (estimert til ca. 300kr pr samling som inkluderer overnatting, mat og trening. Reise kommer i tillegg). Mer informasjon vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Deltakeravgiften blir delt opp i 3 betalinger:

  1. 10 % av deltakeravgiften innbetales ved påmelding (refunderes ikke).
  2. Resterende del av deltakeravgiften betales i to omganger i løpet av år 2020 (før avreise).

Påmelding

Påmeldingsfrist: 6. oktober