Turnpartier 5. klasse +

På våre partier for 5. klasse + skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer*.  

Gjennomføring

Vi vektlegger basis og grunnelementer som vil gi et godt grunnlag for å innlæring av vanskeligere elementer i alle apparater. I apparatene hopp, matte, trampet, skranke, bom, bøyle, svingstang og ringer øver vi på elementer som; sving, vipp, kipp, ruller, håndstående, hjul, araber, bro, stift, salto og flikk-flakk. Alle medlemmer skal ha mulighet til å delta i en konkurranse i løpet av semesteret om de ønsker det. 

*Les mer om nivåene HER.


Deltakelse i konkurranser

Gymnaster som er på nivå 2 eller høyere vil få tilbud om å delta i regionale konkurranser som arrangeres i regi av foreningen. Det vil være mulighet for å delta i konkurranser både innenfor troppsturn og apparatturn. Det er selvfølgelig frivillig om gymnastene ønsker å delta i konkurransene.

Hva er apparatturn?

Apparatturn er tradisjonell turn hvor gymnastene trener og konkurrerer i individuelle øvelser i apparatene hopp, skranke, bom, frittstående, svingstang, ringer og bøyler. Jenter og gutter konkurrerer i forskjellige apparater.

Hva er troppsturn?

Tropp er en lagidrett der lag med jenter, gutter eller en miks av begge kjønn konkurrer sammen i apparatene trampett og tumbling/matte. I tillegg vil gymnastene også ha et felles frittståendeprogram.


STED

Vi tilbyr turnpartier 5. klasse + i Midtbyen.

Apparathallen i Midtbyen (nivå 2-3-partier)

Apparathallen

Gymsalen i Midtbyen (nivå 1-2-partier)