Partier

FORELDRE OG BARN

Foreldre og barn består av aktiviteter som er tilrettelagt for barn som fyller 2 år i løpet av det neste året (barnet må kunne gå selv) , og helt til barnet er 4 år.

Lesmer_mindre

GYMLEK 4-6 ÅR 

Målet med gymlek er først og fremst at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. Sammen med våre aktiviteter bidrar dette til å skape mestringsglede. Vi tilrettelegger aktivitetsmiljøer som gir barna utfordring, spenning og muligheter til å bruke fantasien.

Lesmer_mindre

TURNPARTIER 1.-4. KLASSE

Vi har turnpartier for barn i alderen 6-9 år. Vi vektlegger basisøvelser som vil gi et godt grunnlag for å jobbe videre med mer utfordrende elementer, og som samtidig bidrar til at gymnastene får bedre progresjon. På turnpartiene trener vi på øvelser innenfor frittstående, hopp, skranke, svingstang, bom, bøylehest/sopp og ringer.

Lesmer_mindre

TURNPARTIER 5. KLASSE +

Vi har turnpartier for barn og ungdom (9 år +). Vi vektlegger basisøvelser som vil gi et godt grunnlag for å jobbe videre med mer utfordrende elementer, og som samtidig bidrar til at gymnastene får bedre progresjon. På turnpartiene trener vi på øvelser innenfor frittstående, hopp, skranke, svingstang, bom, bøylehest/sopp og ringer.

Lesmer_mindre

TRAMPOLINEPARTIER

Vi har trampolinepartier og turnpartier med trampolinedel for barn og ungdom i alderen 1-18 år i Granåsen. På trampolinepartiene legger vi vekt på basistrening for trampolinehopping. Vi vil jobbe med posisjoner, stabilisering, balanse, koordinasjon og styrke- som er viktig for å mestre trampoline- og turnelementer.

Lesmer_mindre

PARKOUR OG TURNTRIKS (10 år +)

Parkour er kunsten å overkomme hindringer (som et gjerde eller en vegg) for å komme seg fortest fra A til B. På partiet lærer man også Freerunning, som er ganske likt Parkour bortsett fra at man ikke nødvendigvis må komme seg fremover, men heller lage egne triks og å trene på alle slags kombinasjoner og triks som benytter seg av omgivelsene.

Lesmer_mindre

UNGDOMSTURN SALTO JENTER OG GUTTER (13 ÅR +)

Dette er et parti som godt kan kombineres med andre idretter. Her jobber vi mye med basistrening, men også med akrobatikk, apparatene tumbling, trampoline, trampett og frittstående.

Lesmer_mindre

KONKURRANSEPARTIER

Trondhjems Turnforening holder også på med konkurranseaktivitet for turn kvinner, turn menn og tropp. Til sammen består disse gruppene av rundt 150 gymnaster. 50 av gymnastene tilhører våre elitegrupper – og konkurrerer nasjonalt og internasjonalt.  Vi har også flere grupper med rekrutter og juniorer som konkurrerer på klubb-, krets- og regionalt nivå.

Lesmer_mindre

VOKSENTURN (18 ÅR +)

Voksenturn er et av våre mest populære tilbud for både turnforeldre, gamle turnere og nye turnere. Tilbudet er for de som ønsker å leke samt trene i turnhallen, uavhengig av nivå og hvorvidt man har tidligere erfaring med turn!

Lesmer_mindre

MOSJONSPARTIER (40 ÅR +)

Mosjonsgruppene er et tilbud til deg som er 40 år eller eldre. Her kan man trene på alt fra vanlig aerobic, diverse danser samt annen aktivitet og moro.  Vi bruker også konseptet Gym X fra NGTF.

Lesmer_mindre

FAMILIETIME (DROP IN)

På lørdager arrangerer vi FAMILIETIME fra kl. 14.00-15.00 i Midtbyen og Granåsen. I turnhallene vil det være tilrettelagt for at små og store kan ha et høyt aktivitetsnivå gjennom å utforske og bruke utstyret i hallen. Vi vil ha flere poster og stasjoner hvor barna fritt kan velge sine favorittaktiviteter. Det vil være trenere i hallen som kan veilede både små og store som ønsker det.

Lesmer_mindre

FRITURN 8 ÅR + (DROP IN)

På lørdager arrangerer vi FRITURN 8 år + (drop in) fra kl. 14.00 – 15.00 i Apparathallen i midtbyen.

Lesmer_mindre

HVILKET NIVÅ VELGER JEG?

Vi tilbyr alle nivåer (nivå 1-3 for turnpartier og nivå 1-2 for trampolinepartier) på samme parti. Du velger derfor det partiet som er satt opp for din aldersgruppe.

Lesmer_mindre

NYTTIG INFORMASJON DU BØR LESE FØR DU MØTER OPP TIL FØRSTE TRENINGSDAG

Ved å trykke på “les mer”-knappen vil du finne nyttig informasjon du bør lese før du møter opp til første treningsdag.

Lesmer_mindre