Partier og grupper

FORELDRE OG BARN

Foreldre og barn består av aktiviteter som er tilrettelagt for barn som fyller 2 år i løpet av det neste året (barnet må kunne gå selv) , og helt til barnet er 7 år. Foreldrene trekkes inn i aktivitetene som en naturlig ressurser. Det at foreldrene har en aktiv rolle i timene er viktig for denne aldersgruppen. Foreldrene er en trygghet for barna, noe som er viktig for å aktivisere barna. Vi fokuserer på gjentakelser i timene med felles oppstart og avslutning. Gjentakelser bidrar til å skape rutiner, trygghet og mestring for barna. I hoveddelen er det satt ut poster der barn og foreldre gjør det barnet selv ønsker å gjøre. Utviklingsnivået er ulikt for denne aldersgruppen, så vårt mål er å skape mestringsglede hos barna

Lesmer_mindre

 


GYMLEK 4-6 ÅR 

På Gymlek 4-6 år er det 3-4 trenere per gruppe. Målet med gymlek er først og fremst at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende, sammen med våre aktiviteter bidrar dette til å skape mestringsglede. Vi tilrettelegger aktivitetsmiljøer som gir barna utfordring, spenning og muligheter til å bruke fantasien. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsetrening. Dette forbereder barna til all slags idrett, og gir selvsagt et godt grunnlag for turn.  Gjennom treningen med turnapparater vil vi stimulere til utvikling av de grovmotoriske bevegelsene som er; å løpe, å henge, å slenge, rulle, hoppe, krype og balansere.

Lesmer_mindre

 


TURNPARTIER 1.-4. KLASSE

Vi har turnpartier for barn i alderen 6-9 år. Vi vektlegger basisøvelser som vil gi et godt grunnlag for å jobbe videre med mer utfordrende elementer, og som samtidig bidrar til at gymnastene får bedre progresjon. På turnpartiene trener vi på øvelser innenfor frittstående, hopp, skranke, svingstang, bom, bøylehest/sopp og ringer.

Lesmer_mindre

 


TURNPARTIER 5. KLASSE +

Vi har turnpartier for barn og ungdom (9 år +). Vi vektlegger basisøvelser som vil gi et godt grunnlag for å jobbe videre med mer utfordrende elementer, og som samtidig bidrar til at gymnastene får bedre progresjon. På turnpartiene trener vi på øvelser innenfor frittstående, hopp, skranke, svingstang, bom, bøylehest/sopp og ringer.

Lesmer_mindre

 


TRAMPOLINEPARTIER

Vi har trampolinepartier og turnpartier med trampolinedel for barn og ungdom i alderen 1-18 år i Granåsen. På trampolinepartiene legger vi vekt på basistrening for trampolinehopping. Vi vil jobbe med posisjoner, stabilisering, balanse, koordinasjon og styrke- som er viktig for å mestre trampoline- og turnelementer.

Lesmer_mindre

 


PARKOUR OG TURNTRIKS (10 år +)

Parkour er kunsten å overkomme hindringer (som et gjerde eller en vegg) for å komme seg fortest fra A til B. På partiet lærer man også Freerunning, som er ganske likt Parkour bortsett fra at man ikke nødvendigvis må komme seg fremover, men heller lage egne triks og å trene på alle slags kombinasjoner og triks som benytter seg av omgivelsene.

Lesmer_mindre

 


UNGDOMSTURN SALTO JENTER OG GUTTER (13 ÅR +)

Dette er et parti som godt kan kombineres med andre idretter. Her jobber vi mye med basistrening, men også med akrobatikk, apparatene tumbling, trampoline, trampett og frittstående. Målet er å skape mestringsglede hos ungdommene. Det er mulighet for deltagelse i klubb- og kretskonkurranser etter nasjonalt reglement. Disse partiene er for både nybegynnere og for de som har turnet lenge.

Lesmer_mindre

 


KONKURRANSEPARTIER

Trondhjems Turnforening holder også på med konkurranseaktivitet for turn kvinner, turn menn og tropp. Til sammen består disse gruppene av rundt 150 gymnaster. 50 av gymnastene tilhører våre elitegrupper – og konkurrerer nasjonalt og internasjonalt.  Vi har også flere grupper med rekrutter og juniorer som konkurrerer på klubb-, krets- og regionalt nivå.

Lesmer_mindre

 


VOKSENTURN (18 ÅR +)

Voksenturn er et av våre mest populære tilbud for både turnforeldre, gamle turnere og nye turnere. Tilbudet er for de som ønsker å leke samt trene i turnhallen, uavhengig av nivå og hvorvidt man har tidligere erfaring med turn!

Lesmer_mindre

 


MOSJONSPARTIER (40 ÅR +)

Mosjonsgruppene er et tilbud til deg som er 40 år eller eldre. Her kan man trene på alt fra vanlig aerobic, diverse danser samt annen aktivitet og moro.  Vi bruker også konseptet Gym X fra NGTF.

Lesmer_mindre

 


FAMILIETIME (DROP IN)

På lørdager har vi familietime fra kl. 14.30-15.30 i Midtbyen. I turnhallen vil det være tilrettelagt for at små og store kan ha et høyt aktivitetsnivå gjennom å utforske og bruke utstyret i hallen. Vi vil ha flere poster og stasjoner hvor barna fritt kan velge sine favorittaktiviteter. Familietimene er dessuten et kjempeflott tilbud for barn og ungdom som går på våre partier og grupper, og som ønsker en ekstra treningsdag i turnhallen. Det vil være trenere i hallen som kan veilede både små og store som ønsker det.

Lesmer_mindre

 


EGENTRENINGSTIME 5. KLASSE + (DROP IN)

Fra høsten 2018 arrangerer vi drop in EGENTRENINGSTIMER 5. KLASSE + på lørdager fra kl. 14.00-15.00 i Apparathallen.  Egentreningstimene er for barn og ungdom som går på våre partier og grupper, og er et tilbud til deg som ønsker ekstra trening i form av egentrening. Ta gjerne med en foresatt inn i hallen. Kanskje kan du lære bort noen turntriks?

Lesmer_mindre

 


HVILKET NIVÅ VELGER JEG?

Vi tilbyr alle nivåer (nivå 1-3 for turnpartier og nivå 1-2 for trampolinepartier) på samme parti. Du velger derfor det partiet som er satt opp for din aldersgruppe.

Lesmer_mindre

 


NYTTIG INFORMASJON DU BØR LESE FØR DU MØTER OPP TIL FØRSTE TRENINGSDAG

Ved å trykke på “les mer”-knappen vil du finne nyttig informasjon du bør lese før du møter opp til første treningsdag.

Lesmer_mindre

 

turn1

Følg oss på sosiale medier!

Instagram LinkedIn Facebook